1r Batxillerat

En aquest document podeu veure l’oferta de matèries de 1r de Batxillerat per al proper curs 2020-2021. S’inclou també l’oferta prevista de 2n per tal de mostrar una visió global del currículum.

Tria-de-matèries-1r-de-Batxillerat

Aquest és el full de selecció d’optatives que es presenta a l’inici de curs. En la modalitat escollida (científic – tecnològic – humanístic – social) condiciona les matèries de modalitat. Compteu sempre amb l’ajut del tutor o tutora!

Preinscripció-1r-Batxillerat-2020_2021


Top