2n Batxillerat

2n BA
Gerard Bruguera
2n BB
Cristina Tejerina
Llengua catalanaNeus SoteloNeus Sotelo
Llengua castellanaCristina TejerinaCristina Tejerina
Llengua anglesaAngie OlléAngie Ollé
Història de la FilosofiaSonia DomínguezSonia Domínguez
HistòriaEmilio PeiróEmilio Peiró

Franja de modalitat ME21

Matemàtiques IIMarcel Lobos, Gerard Bruguera
Matemàtiques CCSS IIDavid Esteban
Llatí IIEsther Vaquero

Franja de modalitat ME22

Biologia IIRoser Siscar
Tecnologia Industrial IIJose Gómez
GeografiaQuim Carvalho

Franja de modalitat ME23

Física IIJavier Morales, Iván Sánchez
Hª ArtMeritxell Graus

Franja d’específiques OP22

Química IIMar Abad
Dibuix tècnic IIMaria Riutort
Població i prosperitatQuim Carvalho

Top