Comissions de professorat

Les comissions de professorat són grups impulsors que s’ocupen d’organitzar les diferents activitats o projectes transversals a desenvolupar durant el curs 2023-24. En aquesta secció podeu veure els diferents tipus d’activitat previstes i les persones que s’ocupen de la seva planificació i lideratge.

Observacions

  • Les comissions no tenen espais de trobada preestablerts sinó que s’organitzen a càrrec de les hores formen part de la jornada laboral que s’anomena “horari no fix”. Els/les membres de cada comissió es posen d’acord per trobar-se, sovint per via telemàtica.
  • Cada professor/a està assignat/da a UNA sola comissió principal en qualitat d’impulsor/a. A banda d’això, tot el professorat està convidat a intervenir com a col·laborador/a.
  • En alguns casos en que ja s’han confirmat, com és el cas del projecte GEP, el professorat col·laborador també apareix indicat (entre parèntesi i cursiva).
NOM DE LA COMISSIÓ O ACTIVITAT per ordre de calendariProfessoratData de referència
1- Projecte GEP
Objectiu: potenciar la utilització de la llengua anglesa en les activitats educatives a l’aula i les de caràcter transversal.
Grup impulsor: Col·laboradors:
2- Dinamització del Pati
Objectiu: diversificar les opcions de lleure del pati i facilitar a l’alumnat la organització de tornejos i d’altres activitats lúdic-educatives i de socialització.
3- Impuls de la Lectura
Objectiu: dinamitzar les activitats de lectura en veu alta, biblioteca de centre, Bookcrossing i de promoció del gust per la lectura en coordinació amb la Biblioteca i d’altres entitats d’Olesa.
4- Cantina exterior
Organització i seguiment de l’alumnat voluntari en la realització del servei de cantina, facilitant l’obtenció d’ingressos per sortides i colònies i afavorint un context d’alimentació saludable.
5- Festa de Nadal
Organització dels tallers i/o de les activitats del dia 21 i els preparatius dels dies anteriors amb la col·laboració del professorat i alumnat del centre.
6- Carnestoltes
Preparació de les consignes i activitats prèvies i de l’activitat transversal de Carnestoltes.
7- Jornada Esportiva
Organització d’aquesta jornada transversal de diversificació i pràctica de l’esport amb el monitoratge de l’alumnat de 4t d’ESO.
8- Sant Jordi
Preparar els concursos literaris i activitats prèvies i les activitats transversals de Sant Jordi amb la col·laboració de l’alumnat i professorat del centre.
9- Comiat de 2n de Batxillerat
Preparació de la festa de comiat de 2n amb la col·laboració de l’alumnat i equip docent corresponent.
11- Festa de final de curs
Preparació de les activitats dels darrers dies del curs, la major part de les quals estaran vinculades a la festa on assisteixen les famílies de tots els cursos.
10- Comiat de 4t d’ESO
Preparació de la festa de comiat de 4t amb la col·laboració de l’alumnat i equip docent corresponent.


Top