Batxillerat

Batxillerat

Descripció

El batxillerat té com a finalitat proporcionar als i les alumnes (16-18 anys) formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements, habilitats i actituds que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, aquesta etapa ha de permetre als i les alumnes l’assoliment de les competències indispensables per al seu futur formatiu o professional i capacitar-los per a l’accés a l’educació superior (estudis universitaris o cicles formatius de grau superior).

Aquesta etapa educativa postobligatòria queda regulada pel Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.

Modalitats

Té una duració de dos cursos acadèmics on s’organitza en diferents modalitats estructurades en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. El centre ofereix les següents modalitats:

 • Humanitats i Ciències Socials.

 • Ciències i Tecnologia.

A continuació, podeu veure com quines són les matèries que ofereix el centre:

Primer de Batxillerat

Segon de Batxillerat

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic.

Per accedir per primera vegada als estudis de Batxillerat al nostre Institut, si no s’és alumne de 4t d’ESO al centre, cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir:

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
 • al món laboral.

El treball de recerca

El treball de recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. 

El centre planifica la matèria en grups de dues o tres persones, on l’alumnat té opció a escollir entre l’oferta formativa del centre o l’assessorament i suport de la Universitat mitjançant el projecte  FORCES de la UB o l’ARGÓ ICE de la UAB. Aquesta matèria es  realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat

El treball de recerca se sol desenvolupar a partir de les etapes o fases següents:

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

 • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
 • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent en aquest nivell educatiu són:

 EIXOS D’ACTUACIÓ L’orientació personal.
L’orientació acadèmica.
L’orientació professional

Les competències que es promouen des de la tutoria de Batxillerat són:

 COMPETÈNCIES Personal d’autoconeixement i interacció amb els altres.
En recerca i investigació.
Presa de decisions per millorar.

 • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambient de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

La funció primordial del tutor/a és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre. Al Batxillerat, però, facilitar una bona orientació educativa a l’alumnat de cara a cursar estudis posteriors o d’inserció en àmbits professionals d’acord amb les seves inquietuds és l’eix primordial de l’acció tutorial, així com afavorir la finalització i superació d’aquesta etapa amb èxit .
Com a famílies us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, amb l’aplicació iEduca o través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.

Aquest lloc web utilitza cookies per tal que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades i l'acceptació de la nostra política de cookies. Cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Desplaça cap amunt