Caps de Departament

Cientificomatemàtic
(Física, Química, Matemàtiques, Ciències Naturals, Economia)
Germán Díazgerman.diaz@creudesaba.cat
Romàniques
(Català, Castellà, Francès i Clàssiques)
Esther Vaqueroesther.vaquero@creudesaba.cat
Humanisticosocial
(Història, Geografia, Llengua Anglesa, Religió, Filosofia)
Marta Sevillanomarta.sevillano@creudesaba.cat
Tecnoartístic
(Música, Tecnologia, Educació Física, Visual i Plàstica)
Marc Gàlvezmarc.galvez@creudesaba.cat
Orientació
(SIEI, Psicologia)
Rosa Escarrerrosa.escarrer@creudesaba.cat

Top