Caps de Departament

Científic – Matemàtic
(Física, Química, Matemàtiques, Ciències Naturals, Economia)
Maria Martínezmariaconsuelo.martinez@creudesaba.cat
Romàniques
(Català, Castellà, Francès i Clàssiques)
Sonia Garciasonia.garcia@creudesaba.cat
Humanístic – Social
(Història, Geografía, Llengua Anglesa, Religió, Filosofia)
Raquel Amoresraquel.amores@creudesaba.cat
Tecnoartístic
(Música, Tecnologia, Educació Física, Visual i Plàstica)
Rosa Buenacasarosa.buenacasa@creudesaba.cat
Orientació
(SIEI, Psicologia)
Gemma Romeragemma.romera@creudesaba.cat

Top