Comissions de professorat

Les comissions de professorat són grups impulsors que s’ocupen d’organitzar les diferents activitats o projectes transversals a desenvolupar durant el curs 2023-24. En aquesta secció podeu veure els diferents tipus d’activitat previstes i les persones que s’ocupen de la seva planificació i lideratge.

Observacions

  • Les comissions no tenen espais de trobada preestablerts sinó que s’organitzen a càrrec de les hores formen part de la jornada laboral que s’anomena “horari no fix”. Els/les membres de cada comissió es posen d’acord per trobar-se, sovint per via telemàtica.
  • Cada professor/a està assignat/da a UNA sola comissió principal en qualitat d’impulsor/a. A banda d’això, tot el professorat està convidat a intervenir com a col·laborador/a.
  • En alguns casos en que ja s’han confirmat, com és el cas del projecte GEP, el professorat col·laborador també apareix indicat (entre parèntesi i cursiva).
NOM DE LA COMISSIÓ O ACTIVITAT per ordre de calendariProfessoratData de referència
1- Dia de la Ciència
Objectiu: Preparació i dinamització del dia de la ciència que es celebrarà el divendres 17 de novembre.
Marcel, María M., Javier17 de novembre
2- Festa de Nadal
Organització dels tallers i/o de les activitats del dia 20 i els preparatius dels dies anteriors amb la col·laboració del professorat i alumnat del centre.
Sara, David E., Mònica R., Sònia R.20 de desembre
3- Carnestoltes
Preparació de les consignes i activitats prèvies i de l’activitat transversal de Carnestoltes.
Noemí, Estefania, María R., Roser, Ausiàs9 de febrer
4- Sant Jordi
Preparar els concursos literaris i activitats prèvies i les activitats transversals de Sant Jordi amb la col·laboració de l’alumnat i professorat del centre.
Ángel, Jordi, Anna, Meritxell, Gemma R.23 d’abril
5- Cantina exterior
Organització i seguiment de l’alumnat voluntari en la realització del servei de cantina, facilitant l’obtenció d’ingressos per sortides i colònies i afavorint un context d’alimentació saludable.
Marc, Àlex, Iván10 d’octubre
6- Jornada Esportiva
Organització d’aquesta jornada transversal de diversificació i pràctica de l’esport amb el monitoratge de l’alumnat de 4t d’ESO.
Víctor, Eva, Jose R., Cristina Ta.22 de març
7- Dinamització del Pati
Objectiu: diversificar les opcions de lleure del pati i facilitar a l’alumnat la organització de tornejos i d’altres activitats lúdic-educatives i de socialització.
Susana, Pol, Rosa, Ismael10 d’octubre
8- Impuls de la Lectura
Objectiu: dinamitzar les activitats de lectura en veu alta, biblioteca de centre, Bookcrossing i de promoció del gust per la lectura en coordinació amb la Biblioteca i d’altres entitats d’Olesa.
David A., Imanol, Guillermo, Yolanda10 d’octubre
9- English Day
Objectiu: Preparació i dinamització de l’English Day
Meritxell C., Laura, Marcos, Cristina M., Angiea determinar
10- Comiat de 4t d’ESO
Preparació de la festa de comiat de 4t amb la col·laboració de l’alumnat i equip docent corresponent.
Mar, Mònica C., Quim, Molina, Neus20 de juny
11- Comiat de 2n de Batxillerat
Preparació de la festa de comiat de 2n amb la col·laboració de l’alumnat i equip docent corresponent.
Gerard, Sònia D., Emilio, Cristina Te.14 de juny
12- Festa de final de curs
Preparació de les activitats dels darrers dies del curs, la major part de les quals estaran vinculades a la festa on assisteixen les famílies de tots els cursos.
Yago, Esther, Elvira, Diana20 de juny


Top