Caps de Departament

Cientificomatemàtic
(Física, Química, Matemàtiques, Ciències Naturals, Economia)
María Martínezmariaconsuelo.martinez@creudesaba.cat
Romàniques
(Català, Castellà, Francès i Clàssiques)
Esther Vaqueroesther.vaquero@creudesaba.cat
Humanisticosocial
(Història, Geografia, Llengua Anglesa, Religió, Filosofia)
Gemma Sansgemma.sans@creudesaba.cat
Tecnoartístic
(Música, Tecnologia, Educació Física, Visual i Plàstica)
Víctor Escrigvictor.escrig@creudesaba.cat
Orientació
(SIEI, Psicologia)
Sonia Romerosonia.romero@creudesaba.cat

Top