Projecte TEU

El projecte TEU és una experiència educativa de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i diferents centres de secundària del municipi que permet desenvolupar una diversificació curricular amb alguns alumnes  de 3r i 4t d’ESO que formen part de les aules obertes dels centres i/o que estan en risc de fracàs escolar. El projecte TEU els proporciona un entorn educatiu ajustat als seus interessos i necessitats, afavorint la seva motivació i interès per continuar la seva formació.

L’objectiu és donar resposta a la diversitat de l’alumnat permetent que alguns d’ells realitzin activitats externes al centre durant una petita part del seu horari escolar.

Les hores lectives que els alumnes dediquen a fer tasques en els centres col·laboradors, es consideren hores curriculars i són avaluades pels tutors de caca centre educatiu, i pels tutors extens dels ens col·laboradors. La designació de cada alumne a un o altre es fa tenint en compte el  seu perfil i els seus interessos així com les places disponibles.

Actualment el projecte compta amb la col·laboració dels següents serveis municipals: Olesa Ràdio, Escola Esportiva Municipal, Biblioteca municipal, Servei de Benvinguda de Serveis Socials i departament de Participació Ciutadana, llars d’infants públiques Taitom i La Baldufa així com els ens externs següents: Residència Fundació Sta. Oliva, Residència d’Avis Ntra. Sra. De Montserrat, Consulta veterinària Parc Olesa, Perruqueria Lali i escoles públiques d’EI i EP Josep Ferrà i Esteva, Ntra. Sra de Montserrat, Puigventós i Sant Bernat.


Top