Curs promogut pels Mossos d'Esquadra per informar a l'alumnat sobre els perills d'Internet, a través de tutoria entre iguals (alumnes ho expliquen a alumnes).