Pla d’acció del projecte GEP

Introducció

Des de finals del curs 21-22 el nostre institut participa en el projecte GEP (Generació Plurilingüe) per a la millora de la comunicació de l´alumnat en llengua anglesa, de manera que afavorirem que en un futur puguin relacionar-se amb la resta del món, tant a nivell personal com laboral, en diverses llengües.

Aquest curs 21-22 ja hem posat en marxa el projecte seguint les directrius que ens van marcant des de Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d´Ensenyament, que són els encarregats d’aquest projecte d’innovació pedagògica. Per tal de poder posar en marxa aquest projecte al nostre centre, s’ha creat un grup impulsor format per professores i professors de l’institut amb titulació B2 en llengua anglesa a més de tenir les titulacions dels cursos de l´AICLE i del GEP. En els què s´aprenen estratègies per elaborar materials de diferents graus cognitius, varietat de textos i de treballs cooperatius de manera que es done un reforç positiu a l´evaluació competencial a tot el gran ventall d´alumant del centre.

Grup impulsor

El grup impulsor del Projecte GEP està format pel següent professorat:

 • Àlex Sala, Director
 • Marta Sevillano, Cap de departament humanístic i d’anglès
 • Pol Bracke, coordinador de 1r d’ESO i professor de ciències naturals
 • Marcel Lobos, coordinador de 2n d’ESO i professor de matemàtiques
 • David Esteban, coordinador TAC i professor de tecnologia
 • Maria Martínez, professora de ciències naturals
 • Carolina Campillo, professora d’anglès
 • Cristina Molina, professora d’anglès

Objectius

 • Millorar el nivell d’expressió i comunicació oral de la llengua anglesa
 • Incrementar la utilització de la llengua anglesa per alumnat i professorat

Estratègies

 • Promoure la utilització de la llengua anglesa com a llengua vehicular per a l’alumnat de matemàtiques, ciències naturals i tecnologia, en diferents nivells d’ESO i Batxillerat
 • Promoure la utilització de la llengua anglesa i de diferents llengües en les activitats transversals
 • Identificar el nivell de competència lingüística dels alumnes en llengua anglesa a través d’avaluacions i proves específiques.
 • Revisar els recursos actuals del centre i identificar les àrees d’ampliació i millora, com ara la disponibilitat de materials didàctics en anglès, la capacitació dels docents i les activitats extracurriculars relacionades amb l’ús de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pla d’acció per promoure l’ús de la llengua anglesa en les classes de matemàtiques, ciències naturals i tecnologia, incloent les següents accions:
 • Desenvolupar i implementar un pla d’estudis en què s’utilitzi la llengua anglesa com a llengua vehicular per a aquestes matèries.
 • Proporcionar recursos educatius en anglès adequats a les necessitats dels alumnes, com ara llibres de text, materials didàctics, etc.
 • Capacitar els docents en l’ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular per a aquestes matèries, a través de cursos de formació i tallers específics.
 • Promoure l’ús de la llengua anglesa a través d’activitats extracurriculars relacionades amb matemàtiques, ciències naturals i tecnologia, com ara concursos, projectes de recerca, etc.
 • Realitzar avaluacions periòdiques per mesurar l’èxit del pla d’acció i realitzar els ajustos necessaris per garantir que s’assoleixen els objectius desitjats.

Activitats

 • 1 ESO: activitats adaptades a l´àrea de matemàtiques
 • 2n ESO: activitats adaptades a l’àrea de ciències naturals
 • 3r ESO: activitats adaptades des de l’àrea de biologia
 • 4t ESO: adaptació a la llengua anglesa en activitats d’informàtica, programació i robòtica.
 • Batxillerat: suport d’auxiliar de conversa

PDF Embedder requires a url attribute


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Top