Caps de Departament

Científic – Matemàtic (Física, Química, Matemàtiques, Ciències Naturals, Economia) Maria Martínez (maria.martinez@creudesaba.cat)
Llengües Romàniques (Català, Castellà, Francès i Clàssiques) Neus Sotelo (neus.sotelo@creudesaba.cat)
Humanístic – Social(Història, Geografía, Llengua Anglesa, Religió, Filosofia) Raquel Amores (raquel.amores@creudesaba.cat)
Tecnoartístic (Música, Tecnologia, Educació Física, Visual i Plàstica) Rosa Buenacasa (rosa.buenacasa@creudesaba.cat)
Orientació (SIEI, Psicologia) Rosa Escarrer (rosa.escarrer@creudesaba.cat)


Top