2n Batxillerat

En aquest document podeu veure l’oferta de matèries de 2n de Batxillerat per al proper curs 2020-2021. 

Tria-de-matèries-2n-de-Batxillerat

Aquest és el full de selecció d’optatives que es presenta a l’inici de curs. Compteu sempre amb l’ajut del tutor o tutora!

Preinscripció-2n-Batxillerat-2020_2021


Top