Orientació acadèmica i professional

El procés d’orientació acadèmica i professional a l’ESO necessita de la corresponsabilitat entre la família i l’institut. És important que us poseu en contacte amb el tutor/a o orientador/a del centre educatiu on el vostre fill estudia. Entre tots l’ajudareu a prendre la decisió més adequada.

Des dels centres educatius es fa reflexionar els alumnes sobre els seus interessos, motivacions, capacitats i límits, i també sobre el seu historial acadèmic i en què consisteixen les diferents opcions formatives postobligatòries.

D’altra banda, els pares i les mares sou els que millor coneixeu els fills i és decisiu el vostre paper d’acompanyament des de casa. La vostra opinió pot influir i condicionar la seva elecció. Per això, és important que dediqueu un temps a valorar amb ells les seves opcions i els acompanyeu en la tria.

Aquest acompanyament cal fer-lo a partir del diàleg i escoltant les seves opinions. Tingueu present que han de ser ells els que han de prendre la decisió i responsabilitzar-se’n.

Els aspectes que intervenen en la tria d’estudis, i dels quals heu de fer que s’adonin són els següents:

  • les seves habilitats i interessos
  • les seves capacitats
  • el seu rendiment acadèmic
  • els diferents ensenyaments i les característiques d’aquests
  • les vies d’accés als ensenyaments

Altres factors que es poden tenir en compte a l’hora de decantar-se per una opció són l’accés a beques i ajuts.

1. Orientació per a famílies
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/orientacio/
Saló de l’ensenyament: http://www.ensenyament.com
2. Sistema educatiu
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/

2.1. Etapes educatives
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/etapes-educatives/
2. 2. Com accedir als ensenyaments?
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/a-cop-ull/
2. 3. I després de l’ESO, què?
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/14-fp-gm.pdf
2.4. Amb el títol de graduat de l’ESO: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
a) Cicles de grau mitjà: http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml?set-locale=ca_ES
b) Cicles d’ensenyaments de règim especial: esportius, d’arts plàstiques i disseny, música i dansa.
Esportius: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/
D’arts plàstiques i disseny: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd
Música: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/
Dansa: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/dansa/
Sense el títol de la ESO
PFI
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
3. Si dubtes encara més, què fer?
3.1. Informació online:
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/No-saps-quin-cami-triar
3.2. Informació presencial: 
http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/centre-d-informacio-i-assessorament-per-a-joves
http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/la-motxilla
4. Test online d’orientació
http://apliense.xtec.cat/orientat/web/index.php
http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
ESOBATXFPCICLES


Top