Cultura Digital – Organització interna de la informació

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació. En aquestes carpetes hi ha tota la resta d’informació que necessita el centre. La resta es pot trobar a la plataforma iEduca.


Top