Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar

INSTITUT CREU DE SABA

Dades de la persona que convoca: Alexandre Sala Paixau – director

Centre educatiu: Institut Creu de Saba d’Olesa de Montserrat – codi 08063813

ENLLAÇ PDF al document original de la convocatòria.


RESOLC


Convocar les eleccions al consell escolar d’aquest centre educatiu als diversos sectors de la comunitat escolar: professorat, pares, mares i tutors o tutores legals de l’alumnat, alumnes, personal d’administració i serveis (PAS) i personal d’atenció educativa (PAE), d’acord amb les precisions següents:

PRIMERA.– Els censos electorals de cada sector estaran exposats al tauler d’anuncis del centre des del dia 17 fins el dia 22 de novembre de 2021.
SEGONA.- Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant escrit dirigit al director del centre (correu director@creudesaba.cat) dins del termini establert de tres (3) dies lectius, entre el dia 18 i el dia 23 de novembre.
TERCERA.- Les candidatures s’han de presentar per escrit davant la mesa electoral respectiva (presencialment a la secretaria del centre), amb els impresos adients i sempre abans del dia 22 de novembre. Com a novetat:

Podeu presentar la vostra candidatura en AQUEST FORMULARI

Per conèixer millor les funcions del Consell Escolar podeu veure aquest ENLLAÇ AMB INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

QUARTA.- Les candidatures seran proclamades i publicades al tauler d’anuncis del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives meses electorals, el dia 22 de novembre.

CINQUENA.- Les resolucions a les reclamacions sobre inscripcions als censos electorals es publicaran als taulers d’anuncis el dia 24 de novembre conjuntament amb els censos electorals definitius als quals hauran estat incorporades.

SISENA.– La sol·licitud per actuar com a supervisor/a es farà mitjançant escrit, segons el model establert, dirigit al president o presidenta de les meses electorals respectives, abans del dia 22 de novembre.

Podeu presentar-vos com a supervisor/a en AQUEST FORMULARI

SETENA.- El sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals dels sectors d’alumnes i de pares i mares d’alumnes es farà el dia 15 de novembre a les 12:15 hores, a la taula de reunions del despatx de direcció de l’edifici escolar.

VUITENA.- Les meses electorals de tots els sectors es constituiran el dia 17 de novembre als locals de l’edifici escolar.

NOVENA.- El nombre de representants que renoven en la present convocatòria és:

Podeu veure els noms dels/les representants actuals i les seves dates de renovació en AQUESTA LLISTA.

DESENA.- Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants d’acord amb les vacants que es convoquen a l’apartat anterior.

ONZENA.- Les votacions es faran entre el dia 22 de novembre i el dia 26 de novembre de 2021, amb el calendari i l’horari següents:

DOTZENA.- Finalitzades les votacions, en sessió pública es faran els escrutinis dels vots emesos i posteriorment es proclamaran les candidates/els candidats electes per sector.

TRETZENA.- Les meses electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que puguin presentar-se.Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Top