Preinscripció Batxillerat, Cicles i PFI

(Cliqueu a Llegir més per veure tota l’informació)

Preinscripció Batxillerat

La sol·licitud de preinscripció de batxillerat, l’has de presentar de l’11 al 17 de maig i has d’adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. La documentació que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, la pots afegir fins al 18 de maig.

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Qui ha de presentar la sol·licitud de preinscripció de batxillerat?

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els alumnes que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu, les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Què necessito per fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Eina d’identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna, RALC: Quan les sol·licituds de preinscripció es fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. Aquest codi es pot consultar en aquest mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d’identificador, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s’ha d’autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l’alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.
 • Documentació identificativa. És necessària quan l’alumne no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic: El llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l’alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si l’alumne és major de 18 només cal presentar el seu DNI. Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.
 • Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar la documentació acreditativa escanejada o fotografiada si n’ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en què sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:
  • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
  • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
  • L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
  • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
 • Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic.
  Si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d’ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació. En la resta de casos cal presentar:
  • Si es tracta d’estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • Si es tracta d’estudis estrangers homologats es necessita la qualificació mitjana que apareix a la credencial d’homologació. Si no hi apareix, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s’obté per qualsevol motiu, es considera que la puntuació és un 5.
  • Si es tracta d’estudis estrangers que encara s’estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable seguint el model que trobareu en aquest mateix web. En aquest cas la puntuació és considera que és un 5.

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció de batxillerat es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d’identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció.

Preinscripció en format electrònic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitaràs una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
 2. Introdueix el número identificador de l’alumne, el RALC.
 3. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 4. Indica el llistat ordenat de centres on t’agradaria obtenir plaça.
 5. Indica si els centres escollits per a la preinscripció són centres adscrits al teu centre anterior.
 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l’infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…).
 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Preinscripció en suport informàtic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format informàtic.
 2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 3. Indica el llistat ordenat de centres on t’agradaria obtenir plaça.
 4. Indica si els centres escollits per a la preinscripció són centres adscrits al teu centre anterior.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l’infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…).
 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Com es fa la preinscripció als estudis de doble titulació?

Per a sol·licitar la preinscripció als estudis de doble titulació cal tenir en compte algunes consideracions específiques.

 1. El termini per presentar la sol·licitud és del 3 al 7 de maig.
 2. Cal presentar el formulari emplenat juntament amb tota la documentació al centre sol·licitat.
 3. Tots els alumnes majors d’edat han de presentar el DNI.
 4. Els alumnes menors d’edat han de presentar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el DNI de la persona sol·licitant, o la targeta de residència si la persona és estrangera.
 5. Les persones que al·leguin el compliment d’algun criteri de prioritat, han de presentat la documentació que ho justifiqui.
 6. Les persones que es vulguin preinscriure del batxillerat baccalauréat cal que presentin la documentació que acreditin el seu nivell B1 de francès.

Doble titulació batxillerat i baccalauréat

Com es fa la sol·licitud de preinscripció als centres educatius amb ensenyament integrat de música i dansa?

Per sol·licitar la preinscripció en aquests centres s’han de seguir els passos i el calendari de la preinscripció general, però amb alguns requeriments previs. Cal que abans de la preinscripció contacteu amb el centre escollit per demanar-hi plaça. Allà valoraran la vostra petició i faran una prova d’accés a l’alumne o l’alumna. A continuació, us donaran un justificant que haureu d’incloure en la sol·licitud de preinscripció.

Si voleu demanar plaça en altres centres no integrats, heu de fer una segona sol·licitud de preinscripció paral·lela.

Com es fa la sol·licitud de preinscripció als centres educatius que permeten la simultaneïtat amb la formació professional de música, dansa i alt rendiment esportiu?

Hi ha centres educatius de secundària a Catalunya que et permeten adaptar els horaris i les assignatures a la formació professional de música, dansa i alt rendiment esportiu. Tots els alumnes en aquesta situació tenen prioritat a l’hora d’aconseguir places en aquests centres, per davant de qualsevol altre criteri, fins i tot el d’adscripció.

Per fer la preinscripció en aquests centres cal seguir els passos i el calendari de la preinscripció general, però a la sol·licitud de preinscripció han d’acreditar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals, adjuntant la documentació que ho justifiqui.

En el cas dels alumnes que segueixen programes d’alt rendiment cal aportar els documents següents:

 • Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
 • Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
 • Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

Preinscripció Cicles Formatius Grau Mitjà i Superior

Podeu trobar tota la informació a: Preinscripció Formació professional (grau mitjà)

Podeu trobar tota la informació a: Preinscripció Formació professional (grau superior)

Preinscripció Programes de Formació i Inserció (PFI)

Podeu trobar tota la informació a: Preinscripcio Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els centres i les oficines municipals d’escolarització t’ajudaran si tens dificultats o no disposes dels recursos necessaris per fer la preinscripció. També t’assessoraran si se’t presenta cap dubte.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Top